ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 62 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 45 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน