ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 710
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 69.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 57.67 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 49.67 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 39.33 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน