ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.80 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน