ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 40 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 35 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 35 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 35 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน