ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 30 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 30 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 30 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 30 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 30 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 30 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน