ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 99.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 58 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 56 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน