ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบาเจาะ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน