ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.90 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71.90 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69.70 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 69.60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 62.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62.80 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57.70 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 53.90 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 52.10 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 47.70 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 46.90 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 46.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 45.90 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 43.30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 43 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน