ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65.60 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 59.10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58.90 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57.60 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57.20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 55.40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 55.38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 54.70 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 54.20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 51.70 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 50.70 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50.10 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 41.70 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 41.30 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 41 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 40.40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 39.20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 39.20 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 37.80 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 34.48 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน