ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.67 เงิน 11  
13 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.67 เงิน 11  
14 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.67 เงิน 23  
25 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนดรุณศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  
29 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -  
30 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน