ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65.70 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.57 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 58.10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 56.20 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55.20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54.75 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 51.52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50.55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 49.45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 46.25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 45.57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 45.20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 43.35 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 41.80 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 41.15 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 40.85 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 37.40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 37.20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 36 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 35 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 33.20 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน