ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.67 เงิน 15  
17 โรงเรียนธรรมโฆสิต สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 76.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 69.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67.33 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน