ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65.40 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน