ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 99.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.16 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79.66 เงิน 21  
23 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.33 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน