ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 98.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 95.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.16 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 79.66 เงิน 23  
24 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.33 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน