ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชาวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน