ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.60 ทอง 9  
13 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน