ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนพรศิริกุล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 66.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 64.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน