ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61.20 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 61.20 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 61.20 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน