ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน