ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.67 เงิน 12  
15 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.33 เงิน 16  
18 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนธรรมโฆสิต สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 63.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62.67 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน