ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน