ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจะนะวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 61 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน