ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91 ทอง 11  
15 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง 11  
16 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 21  
25 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน