ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน