ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 69.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 63.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 61.50 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน