ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.60 ทอง 22  
26 โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.60 ทอง 22  
27 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน