ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 71.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 70.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 67.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 67.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 66.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64.40 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน