ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70.80 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน