ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79.40 เงิน 8  
10 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.70 เงิน 10  
11 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.90 เงิน 13  
14 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.90 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 74.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.10 เงิน 24  
25 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.70 เงิน 26  
27 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.10 เงิน 27  
28 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน