ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.90 เงิน 9  
10 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.10 เงิน 11  
12 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนดาราสมุทร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.70 เงิน 14  
15 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 69.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน