ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธรรมโฆสิต สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79.10 เงิน 18  
19 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.30 เงิน 23  
24 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66.60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน