ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 52 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 45 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 39.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 34 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน