ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 94 ทอง 5  
9 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 44 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 42 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 28 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน