ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79.17 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.83 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.83 เงิน 6  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.17 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 69.17 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 62.50 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61.64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59.17 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55.83 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 52.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 49.17 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 47.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 47.50 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 40.83 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน