ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78.83 เงิน 12  
13 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.16 เงิน 14  
15 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.83 เงิน 15  
16 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.16 เงิน 17  
18 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.83 เงิน 18  
19 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.83 เงิน 18  
20 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน