ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86.25 ทอง 11  
13 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86.25 ทอง 11  
14 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.25 ทอง 11  
15 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.25 ทอง 11  
16 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.25 ทอง 11  
17 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.25 ทอง 17  
19 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.25 ทอง 17  
20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.25 ทอง 17  
21 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.25 ทอง 17  
22 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.25 ทอง 17  
23 โรงเรียนศรียาภัย 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.25 ทอง 24  
26 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.25 ทอง 24  
27 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.25 ทอง 24  
28 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78.75 เงิน 29  
30 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.75 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน