ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 64.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน