ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 98.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 75.66 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน