ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.33 เงิน 13  
15 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวชิรานุกูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน