ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนประชาวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน