ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันติธรรม ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน