ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน