ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66.60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.70 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 62.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 43.20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 29.20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน