ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 199
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาบอน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน