ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.37 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.06 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.72 ทอง 9  
10 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90.42 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.71 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.96 ทอง 13  
14 โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88.91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.98 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.58 ทอง 16  
17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.08 ทอง 17  
18 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.98 ทอง 18  
19 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.18 ทอง 19  
20 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.59 ทอง 20  
21 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.11 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน