ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 57 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 57 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 57 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน