ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 55 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 55 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 55 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน