ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 97.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 78.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77.66 เงิน 24  
25 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 76.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.66 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน