ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.58 ทอง 8  
9 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.75 ทอง 10  
12 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.92 ทอง 12  
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82.42 ทอง 14  
15 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.08 ทอง 19  
20 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 79.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 78.83 เงิน 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.58 เงิน 23  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76.25 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73.67 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน